Hjem | Kreta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimelig reiseforsikring

Den reise- og ulykkesforsikring som følger kredittkortene, er som regel en tilstrekkelig reise- og ansvarsforsikring for en bestemt reise. Men vær obs! på betingelsene. Minst femti prosent av reisen må være betalt med kretittkortet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Midtbøen

nils.midtboen@ebnett.no

 

Prisspriket er stort mellom de ulike reiseforsikringene og dekningene er ganske like. Men skal du på en billig ferie, kan du spare mer enn 1.500 kroner på å betale reisen med kredittkortet.

 

 

Betingelser...

Forsikringene i kredittkortene gjelder for enkeltreiser i inntil 90 dagers varighet over hele verden. Men ordinære reisseforsikringer kun dekke reiser av 45 dagers varighet. Skal du på langtidsferie har du mye å spare på å betale reisen med kredittkortet. Skulle uhellet være ute er det viktig at du tar vare på nødvendige dokumentasjoner som kvitteringer, legeattester, bagasjelapper med mer.

 

Forsikringsvilkårene er forskjellig for Diners Club og Eurocard i forhold til andre reisseforsikringer, men begge er konkurransedyktige reiseforsikringer siden denne er inkludert i kortet til en rimelig pris. Til sammenligning koster det mellom 1100 og 1500 kroner i året for en helårs forsikring fra andre forsikringsselskaper, mens årsaviften for et kreditkort er på under 700 kroner. Skal du på reiser utover det tidsrommet reiseforsikringen gjelder er det mye å spare på å bruke forsikringen som ligger i kreditkortene. En forlengelsse av reisetiden i en ordinær reiseforsikring koster.

 

Ja takk - begge deler...

Om en velger å tegne en egen helårs reiseforsikring, kan det allikevel lønne seg å betale reisen med kredittkortet. Enkelte reiseforsikringer har et øvre beløp for erstatning av enkelt gjenstander på under 10.000 kroner. Har du da et fotoapparat til 15.000 kroner vil du kunne benytte kredittkortforsikringen for å få tilbake de siste 5000 kronene. Forutsetningen er at du må dokumentere verdien på kameraet.

 

Familieforsikring

Forsikringene omfatter kortinnehaver, samboer/ektefelle og barn som bor hjemme, eller inntil 3 medreisende utenom familien. De reisende må være medlemmer av Norsk Folketrygd og ha Folkeregistrert adresse i Norge.

Skulle uhell eller sykdom inntreffe under reise må selskapenes internasjonale alarmsentraler kontaktes så snart som mulig. Nødvendige telefoner til disse sentralene og andre opplysninger står på forsikringskortet som følger kredittkortet og som du alltid bør ha med deg på reise. Her står også nødtelefon nummer som du kan ringe ved behov for akutt hjelp.

 

Er du i tvil om dekningen vil være god nok for den planlagte reisen, ta kontakt med ditt kredittkortselskap.

 

 

 

 

Les også:Norsk familieøkonomi test av reiseforsikringer i 2013

 

Les hva Dine Penger skriver om reiseforsikringer

 

Hjem | Toppen

Ikke la deg lure til unødige helse-tjenester i utlandet

 

Ved sykehusinnleggelse på reise i utlandet bør du straks ta kontakt med alarmselskapet til ditt reiseforsikringsselskap eller til SOS Internatinal. Der er det medisinsk personale som kan kommunisere med sykehuset og vurdere situasjonen, og som sørger for at du får den behandlingen og hjelp du trenger. Ler mer her!

 

 

 

Europeisk helsetrygdkort

Er du medlem av folke-trygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

 


Ler mer her

midtboen.com © 2011

nils.midtboen@ebnett.no  

Mobil 0047 915 71 242

bersolvs@ebnett.no 

nils@midtboen.com